Biegły Rewident

Strona Główna

Kancelaria nasza oferuje kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości oraz konsultacji podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem badania sprawozdań finansowych. Posiada wszystkie stosowne uprawnienia formalne oraz wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres działania firmy obejmuje między innymi:

  • Badanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych.
  • Badanie na inny dzień sprawozdań finansowych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o rachunkowości regulujące problematykę badania sprawozdań finansowych.
  • Badanie planów podziału spółki.
  • Doradztwo przy łączeniu i fuzji spółek.
  • Bieżący nadzór nad rachunkowością jednostek.
  • Doradztwo przy tworzeniu polityk rachunkowości i planów kont.
  • Ekspertyzy i analizy ekonomiczne.
  • Audyt wykorzystania środków unijnych.

KBR :: Biuro Biegłego Rewidenta :: Ludwik Bizoń :: badanie sprawozdań finansowych :: konsultacje podatkowe